• 09309181270

لام چسب دار (شارژ شده)

لام چسب دار (شارژ شده)

جهت تهیه لام های هیستولوژی و پاتولوژی و نگهداری طولانی مدت آنها به کار میرود

دارای پوشش پلی لآیرین در دوطرف لام

مناسب تکنیک IHC ، ICC و IF

عرضه شده در جعبه نگهداری از لام

مزایای این لام ها:

مجاورت لام ها با چسب پلی لآیرین در مدت زمان کافی

امکان قرار دادن بافت بر روی دو طرف لام

امکان نوشتن اطلاعات روی لام ها بدون نیاز به قلم الماس

همراه داشتن جعبه نگهداری از لام ها به منظور نگهداری و حفظ لام ها بعد از پروسه رنگ آمیزی